Posiedzenie Komisji Gosp. Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta

Data i godzina:
31.08.2012 godz. 10.00
Miejsce:
Urząd miasta Poznania sala 102 - Poznań
Kategoria:
Komisje i sesje Rady Miasta

Poznań, dnia 02. 07. 2012 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

Rady Miasta Poznania  


Zaproszenie

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania w dniu 31 sierpnia 2012 r. godz.10.00 w Sali. 102” Malinowa” pl. Kolegiacki 17

Proponowany porządek obrad:

1. C.d. omawiana założeń do wieloletniego planu inwestycyjnego spółki AQUANET S.A. skutki dla taryf dostarczania wody i odbioru ścieków na 2013 i lata następne

  1. Opiniowanie projektów uchwał zgodnie z porządkiem najbliższej sesji ( informacja zostanie podana 27,08.2012 r.):

- PU 497/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- PU 608/12 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

- PU 610/12 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

- PU 611/12 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

  1. Rozpatrzenie skarg na:

- Prezydenta Miasta Poznania grupy mieszkańców z ul. Małeckiego 20 w związku

z brakiem odpowiedzi na dwa pisma ( 1510.34) 

-   Prezydenta Miasta Poznania , grupy mieszkańców ul. Stolarskiej nr 2 w sprawie odpowiedzi na 2 pisma związane z nieruchomościami położonymi przy ul, Stolarskiej Małeckiego i Rynek Łazarski

- Prezydenta Miasta Poznania pana Franciszka Szady – Borzyszkowskiego związku z niezałatwieniem przez Wydział WGN -wniosku skarżącego

- 3 skargi Jana Słomczyńskiego na dyrektora ZKZL

  • z dnia 20 lipca br,- sprawy inwentaryzacji
  • 25.06.2023 r. skargi na zastępcę dyrektora
  • 04.06.2023 r.- braku odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 4.06.2023 roku.

- oraz ponowienie skargi R. Popielewskiego

  1. Wolne głosy i wnioski.

II część posiedzenia Komisji - godz. 13. 15 sala sesyjna nr 2

- Omówienie sytuacji związanej z planami rozbudowy sortowni odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Obodrzyckiej 75 w Poznaniu.

Przewodniczący Komisji

(Tomasz Lewandowski) 

Miejsce:
Urząd miasta Poznania sala 102
Ulica:
pl. Kolegiacki 17
Miasto:
Poznań
Kraj:

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar