XXXVI Sesja Rady Miasta Poznania

Data i godzina:
04.09.2012 godz. 09.00
Miejsce:
Sala Sesyjna im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Ur - Poznań
Kategoria:
Komisje i sesje Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXVI, 2022-09-04 09:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Rodzaj

zwyczajna

Zapis audio:

brak

Przewidywany program sesji

XXXV sesja RMP odbędzie się we wtorek, 4,09. 2012 r. o godz, 9.00, w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Porządek obrad:
 1. Porządek obrad XXXVI sesji - do wydruku

  • porządek obrad -  pobierz XXXVI sesja 4.09.2012.pdf [1102.52kb]
 2. 1. Otwarcie.

 3. 2. Komunikaty.

 4. 3. Oświadczenia.

 5. 4. Projekt uchwały (PU 607/12) w sprawie wstąpienia pani Ewy Anny Jemielity w miejsce radnego Rady Miasta Poznania, pana Przemysława Jana Foligowskiego w okręgu wyborczym nr 7

  • Projekt uchwały (PU 607/12) w sprawie wstąpienia pani Ewy Anny Jemielity w miejsce radnego Rady Miasta Poznania, pana Przemysława Jana Foligowskiego w okręgu wyborczym nr 7 -  pobierz PU_0607_12_T.doc [30.5kb]
  • do PU 607/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0607_12_U.doc [27.5kb]
  • do PU 607/12 opinia prawna p. mec. Mysłka z 27.08.12 -  pobierz do PU 607_12 op.prawna 27.08.12.pdf [372.63kb]
 6. 5. Projekt uchwały (PU 612/12) zmieniająca uchwałę Nr I/4/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

  • Projekt uchwały (PU 612/12) zmieniająca uchwałę Nr I/4/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania -  pobierz PU_0612_12_T.doc [31.5kb]
  • do PU 612/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0612_12_U.doc [27kb]
 7. 6. Projekt uchwały (PU 603/12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu.

  • Projekt uchwały (PU 603/12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu. -  pobierz PU_0603_12_T.doc [31.5kb]
  • do PU 603/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0603_12_U.doc [36.5kb]
  • do PU 603_12 Zalacznik -  pobierz do PU 603_12 Zalacznik.jpg [2070.5kb]
 8. 7. Projekt uchwały (PU 604/12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu.

  • Projekt uchwały (PU 604/12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu. -  pobierz PU_0604_12_T.doc [51.5kb]
  • do PU 604/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0604_12_U.doc [39.5kb]
  • do PU 604_12 Cx - rysunek planu -  pobierz do PU 604_12 Cx - rysunek planu.jpg [2315.77kb]
  • do PU_0604_12_Z 2 -  pobierz do PU_0604_12_Z2.doc [23kb]
  • do PU_0604_12_Z 3 -  pobierz do PU_0604_12_Z3.doc [28kb]
 9. 8. Projekt uchwały (PU 497/12) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  • Projekt uchwały (PU 497/12) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. -  pobierz PU_497_12_T.doc [38.5kb]
  • do PU 497/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_497_12_U.doc [31.5kb]
  • do PU 497_12 autopoprawka 14.05.12 -  pobierz do PU 497_12 autopoprawka 14.05.12.pdf [462.94kb]
  • Opinia KGKiPM _do_PU_497_12 z 18.05.12 -  pobierz Opinia KGKiPM _do_PU_497_12 z 18.05.12.doc [41.5kb]
 10. 9. Projekt uchwały (PU 530/12) przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogą powiatową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Grunwaldzka - Wołczyńska, będącego zadaniem powiatu.

  • Projekt uchwały (PU 530/12) przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogą powiatową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Grunwaldzka - Wołczyńska, będącego zadaniem powiatu. -  pobierz PU_0530_12_T.doc [32.5kb]
  • do PU 530/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0530_12_U.doc [33kb]
  • do PU 530_12 autopoprawka 25.05.12 -  pobierz do PU 530_12 autopoprawka 25.05.12.pdf [428.62kb]
  • do PU 530_12 opinia KGKiPM 25.05.12 -  pobierz Opinia KGKiPM _do_PU_530_12.doc [42.5kb]
  • karta_do_PU_530_12_KB, RG, NW iPM_18_06_12 -  pobierz karta_do_PU_530_12_KB, RG, NW iPM_18_06_12.doc [37.5kb]
 11. 10. Projekt uchwały (PU 531/12) przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogą gminną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Kolejowa, będącego zadaniem Gminy Komorniki.

  • Projekt uchwały (PU 531/12) przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogą gminną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Kolejowa, będącego zadaniem Gminy Komorniki. -  pobierz PU_0531_12_T.doc [32.5kb]
  • do PU 531/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0531_12_U.doc [32.5kb]
  • do PU 531_12 autopoprawka 25.05.12 -  pobierz do PU 531_12 autopoprawka 25.05.12.pdf [418.38kb]
  • Opinia KGKiPM _do_PU_531_12.z25.05.12 -  pobierz Opinia KGKiPM _do_PU_531_12.z25.05.12.doc [43kb]
  • karta_do_PU_531_12_KB,NW, RG iPM_18_06_12 -  pobierz karta_do_PU_531_12_KB,NW, RG iPM_18_06_12.doc [37.5kb]
 12. 11. Projekt uchwały (PU 608/12) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

  • Projekt uchwały (PU 608/12) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. -  pobierz PU_0608_12_T.doc [34kb]
  • do PU 608/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0608_12_U.doc [31.5kb]
  • do PU 608_12 zalacznik -  pobierz do PU 608_12 zalacznik.doc [45.5kb]
 13. 12. Projekt uchwały (PU 597/12) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania.

  • Projekt uchwały (PU 597/12) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania. -  pobierz PU_0597_12_T.doc [36kb]
  • do PU 597/12 uzasadnienie -  pobierz do_PU_0597_12_U.doc [30kb]
  • do_PU_0597_12_Załącznik nr 1 -  pobierz do_PU_0597_12_Załącznik nr 1.xls [27.5kb]
  • do_PU_0597_12_Załącznik nr 2 -  pobierz do_PU_0597_12_Załącznik nr 2.xls [22kb]
  • do_PU_0597_12_Załącznik nr 3 -  pobierz do_PU_0597_12_Załącznik nr 3.xls [22.5kb]
  • do_PU_0597_12_Załącznik nr 4 -  pobierz do_PU_0597_12_Załącznik nr 4.xls [20kb]
  • do_PU_0597_12_Załącznik nr 5 -  pobierz do_PU_0597_12_Załącznik nr 5.xls [18kb]
 14. 13. Projekt uchwały (PU 599/12) w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Poznania nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

  • Projekt uchwały (PU 599/12) w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Poznania nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. -  pobierz PU_0599_12_T.doc [35.5kb]
  • do PU 599/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0599_12_U.doc [29kb]
 15. 14. Projekt uchwały (PU 602/12) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

  • Projekt uchwały (PU 602/12) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. -  pobierz PU_0602_12_T.doc [64.5kb]
  • do PU 602/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0602_12_U.doc [32.5kb]
 16. 15. Projekt uchwały (PU 605/12) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

  • Projekt uchwały (PU 605/12) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. -  pobierz PU_0605_12_T.doc [31kb]
  • do PU 605/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0605_12_U.doc [28.5kb]
  • do PU 605_12 Regulamin pracy Rady Społecznej -  pobierz do PU 605_12 Regulamin pracy Rady Społecznej.doc [32.5kb]
 17. 16. Projekt uchwały (PU 606/12) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

  • rojekt uchwały (PU 606/12) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2. -  pobierz PU_0606_12_T.doc [30.5kb]
  • do PU 606/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0606_12_U.doc [28.5kb]
  • do PU 606_12 Regulamin Pracy Rady Społecznej -  pobierz do PU 606_12 Regulamin Pracy Rady Społecznej.doc [30kb]
 18. 17. Projekt uchwały (PU 596/12) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

  • Projekt uchwały (PU 596/12) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. -  pobierz PU_0596_12_T.doc [33kb]
  • do PU 596/12 uzasadnienie -  pobierz do_PU_0596_12_U.doc [31kb]
  • do_PU_0596_12_Zal Nr 1 do uchwały -  pobierz do_PU_0596_12_Zal Nr 1 do uchwały.doc [27.5kb]
  • do_PU_0596_12_Waniliowa... mapa -  pobierz do_PU_0596_12_Waniliowa... .pdf [186.79kb]
 19. 18. Projekt uchwały (PU 600/12) w sprawie zmiany uchwały w sprawie: nazw ulic miasta Poznania.

  • Projekt uchwały (PU 600/12) w sprawie zmiany uchwały w sprawie: nazw ulic miasta Poznania. -  pobierz PU_0600_12_T.doc [31.5kb]
  • do PU 600 uzasadnienie -  pobierz do PU_0600_12_U.doc [30.5kb]
  • do PU 600_12 zal. 1 -  pobierz do PU 600_12 zal. 1.doc [27.5kb]
  • do PU 600_12 zal. 2 mapa -  pobierz do PU 600_12 zal. 2 mapa.pdf [318.14kb]
 20. 19. Projekt uchwały (PU 601/12) w sprawie nadania nazw ulicy.

  • Projekt uchwały (PU 601/12) w sprawie nadania nazw ulicy. -  pobierz PU_0601_12_T.doc [31kb]
  • do PU 601/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0601_12_U.doc [35kb]
  • do PU 601_12 zal. 1 -  pobierz do PU 601_12 zal. 1.doc [27kb]
  • do PU 601_12 zal. 2 mapa -  pobierz do PU 601_12 zal. 2 mapa.pdf [486.2kb]
 21. 20. Projekt uchwały (PU 613/12) w/s wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Romana Wilhelmiego.

  • Projekt uchwały (PU 613/12) w/s wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Romana Wilhelmiego. -  pobierz PU_0613_12_T.doc [30kb]
  • do PU 613/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0613_12_U.doc [31.5kb]
 22. 21. Projekt uchwały (PU 598/12) w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

  • Projekt uchwały (PU 598/12) w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Towarzystwa Bambrów Poznańskich. -  pobierz PU_0598_12_T.doc [30kb]
  • do PU 598/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0598_12_U.doc [29kb]
  • do PU 598_12 zalacznik -  pobierz do PU 598_12 zalacznik.doc [228.5kb]
 23. 22. Projekt uchwały (PU 610/12) zmieniająca uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

  • Projekt uchwały (PU 610/12) zmieniająca uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. -  pobierz PU_0610_12_T.doc [29.5kb]
  • do PU 610/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0610_12_U.doc [33kb]
 24. 23. Projekt uchwały (PU 611/12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

  • Projekt uchwały (PU 611/12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. -  pobierz PU_0611_12_T.doc [32kb]
  • do PU 611/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0611_12_U.doc [28kb]
 25. 24. Projekt uchwały (PU 591/12) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przeprowadzonej na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania: nr VI/39/VI/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2011r. i nr XXIV/335/VI/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2012 rok

  • Projekt uchwały (PU 591/12) ws zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej RMP z kontroli realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przeprowadzonej na podstawie uchwał RMP: nr VI/39/VI/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ws zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RMP na 2011r. i nr XXIV/335/VI/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. ws zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej RMP na 2012 rok -  pobierz PU_0591_12_T.doc [32.5kb]
  • do PU 591/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0591_12_U.doc [32.5kb]
  • dot.PU 591_!2 pismo KR 29.06.12 -  pobierz dot.PU 591_!2 pismo KR 29.06.12.pdf [591.49kb]
  • do PU 591_12 Protokol pokontrolny.ZDM -  pobierz do PU 591_12 Protokol pokontrolny.ZDM.pdf [2068.71kb]
  • do PU 591_12 zalaczniki doProtokolu pokontrolny KR. ZDM. zalacznik -  pobierz do PU 591_12 zalaczniki doProtokolu pokontrolny KR. ZDM. zalacznik.pdf [4119.63kb]
  • dot. PU 591_12 stanowisko ZDM -  pobierz dot. PU 591_12 stanowisko ZDM.pdf [2486.61kb]
  • do PU 591_12 opinia.Prezydenta i prawna 18.07.12 -  pobierz do PU 591_12 op.Prezydenta i prawna 18.07.12.pdf [423.79kb]
  • do PU 591_12 opinia prawna p. JGG 18.07.12 -  pobierz do PU 591_12 prawna p. JGG 18.07.12.pdf [417.33kb]
 26. 25. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

 27. 26. Interpelacje i zapytania.

 28. 27. Odpowiedzi na zapytania.

 29. 28. Wolne głosy i wnioski.

 30. 29. Zamknięcie sesji.

 31. Przerwa obiadowa w godz. 14.00 - 15.00

Miejsce:
Sala Sesyjna im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Ur
Ulica:
pl. Kolegiacki 17
Miasto:
Poznań

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar