Kobiety i ich wizja miasta – debata w ramach Wlkp. Kongresu Kobiet

Data i godzina:
25.10.2012 godz. 14.00 - godz. 16.30
Miejsce:
Wyższa Szkoła Nauk Hum. i Dziennkarstwa aula Artis - Poznań
Kategoria:
Wydarzenia

„Kobiety i ich wizja miasta”

Panelistki: Małgorzata Animucka , dr Marta Mazurek, Maria Pasło-Wiśniewska, Elżbieta Palka, Beata Anna Polak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak


WIELKOPOLSKI KONGRES KOBIET

Pod honorowym patronatem

Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

25.10.2012, g. 10.00- 16.30, Poznań

Aula Artis, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

www.wielkopolska.kongreskobiet.pl

Czas na Regiony! – Stowarzyszenie Kongres Kobiet pragnie zdecentralizować swoją działalność poprzez aktywniejszą i częstszą działalność regionów. Już tegoroczny IV Kongres Kobiet był poświęcony inicjatywom, które Polki podejmują nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w samorządach, organizacjach pozarządowych czy lokalnych społecznościach. Kolejnym krokiem jest organizacja kongresów regionalnych, na których przedstawiona zostanie sytuacja kobiet w poszczególnych częściach Polski, a zarazem zwrócona uwaga na przeszkody jakie napotykają kobiety w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

25 października o godz. 10.00 w Auli Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa rozpocznie się I Wielkopolski Kongres Kobiet. W trakcie 5 paneli plenarnych ponad 25 panelistek dyskutować będzie m.in. o kobiecej wizji miast i regionów, przedsiębiorczości i potencjale tkwiącym w różnorodności pracowników i mieszkańców.

I Wielkopolski Kongres Kobiet jest organizowany przez cztery różne podmioty, których codzienna działalność koncentruje się czasem na odmiennych sprawach, ale łączy je jedno – wsparcie dla wszelkich działań służących poprawie sytuacji kobiet. Organizatorami Wielkopolskiego Kongresu Kobiet są: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Klub Kobiet Przedsiębiorczych, Wielkopolski Związek Pracodawców oraz Stowarzyszenie Kobiet Konsola.

Wśród panelistek znajdą się m.in.: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Ministra i Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania), Henryka Bochniarz (Prezydentka Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan), prof. Magdalena Środa (filozofka, etyczka, feministka) Solange Olszewska (Prezeska Solaris Bus&Coach S.A.), Barbara Labuda (polityczka, działaczka opozycyjna, odznaczona w tym roku Nagrodą Kongresu Kobiet), Elżbieta Polak (Marszałkini Województwa Lubuskiego), Elżbieta Palka (Zastępczyni Burmistrza Gostynia) i wiele innych aktywnych kobiet. Kongres poprowadzi Dorota Warakomska – dziennikarka, komentatorka, autorka wielu reportaży, wykładowczyni.

Coroczne edycje Kongresu Kobiet udowodniły już, że w dialogu i współpracy tkwi siła kobiet. Potwierdzają one własnym przykładem, że zmiany są możliwe.

PROGRAM WIELKOPOLSKIEGO KONGRESU KOBIET:

 

9.00-10.00

Rejestracja

Park Kobiet w godz. 9.00-14.00

10.00-13.35

I blok paneli plenarnych

Powitanie uczestniczek i uczestników

„Skąd przychodzimy, dokąd idziemy – postulaty Kongresu Kobiet”

Panelistki: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Henryka Bochniarz, prof. Magdalena Środa, Barbara Labuda, Anna Gwoińska

„Chcemy całej pensji i połowy władzy”

Panelistki: prof. Izabela Kowalczyk, Joanna Piotrowska, Agnieszka Sosińska

„3R – Równość, Różnorodność, Rozwój”

Panelistki: Elżbieta Polak, Bożena Szydłowska, Karolina Szafrańska-Bąk, Agnieszka Musiał, Daria Szymczak, Anna Gwoińska, Agata Bohaczyk

13.35-14.00

Lunch

14.00-16.30

II blok paneli plenarnych

„Przedsiębiorcze kobiety Wielkopolski”

Panelistki: dr Agnieszka Gajewska, dr Iwetta Andruszkiewicz, Solange Olszewska, Joanna Jajus, Paulina Goclik- Leśniewska, Izabella Skrzypczak

„Kobiety i ich wizja miasta”

Panelistki: Małgorzata Animucka , dr Marta Mazurek, Maria Pasło-Wiśniewska, Elżbieta Palka, Beata Anna Polak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

16.45-20.30

Festiwal Mówców

 

PARK KOBIET – w foyer Auli Artis w dniu Kongresu pojawi się 15 stoisk wielkopolskich organizacji działających na rzecz kobiet oraz firm prowadzonych przez kobiety.

FESTIWAL MÓWCÓW – to cykl warsztatów, podczas których zawodowi mówcy pokażą, jak właściwie przygotować się do wystąpienia, jak motywować, jak przewodzić i być zapamiętanym, jak nie dać się pokonać tremie i jak mówić, by trafić do każdego słuchacza. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni, którzy chcą nauczyć się skutecznie i interesująco przemawiać. Wśród trenerów m.in. Beata Tadla, Jacek Rozenek i Zbigniew Grochal. Więcej szczegółów – www.instytutkariery.pl

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • wstęp wolny, rejestracja: www.wielkopolska.kongreskobiet.pl
  • całość obrad plenarnych Kongresu będzie tłumaczona na język migowy.
  • Aula Artis jest przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • podczas Kongresu zapewniona będzie bezpłatna opieka nad dziećmi w Kąciku Malucha, przygotowanym przez Akademię Malucha AKUKU. Chęć pozostawienia dziecka pod opieką opiekunek z AKUKU należy zaznaczyć przy zgłoszeniu.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Klub Kobiet Przedsiębiorczych, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Wielkopolski Związek Pracodawców

Współorganizator:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Partnerzy:

FantazjaEvent, Instytut Kariery, Studio Skład Sztuki! Agnieszka Krupieńczyk, Akademia Malucha AKUKU, Studio Kreatywne Black Hog, Solaris Bus&Coach S.A., Fundacja Feminoteka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Kobiety Dzieciom, Stowarzyszenie Kobiet „Babiraj”, Fundacja Kobieta Nowego Czasu, Kobieca Strefa, Fundacja „Femina Project” Centrum Rozwoju i Promocji Kobiet, Wyspa Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia", Fundacja i Stowarzyszenie Firm Rodzinnych, GOKO Restauracja Japońska

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza Poznań, Radio Merkury, MC Radio, WTK, ePoznan, Tygodnik Rolniczy


ORGANIZATORZY WIELKOPOLSKIEGO KONGRESU KOBIET:

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Kongres Kobiet działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dąży do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym, a zwłaszcza politycznym. Chce dostarczać kobietom wiedzy i kwalifikacji, które im to umożliwią. Główne cele Stowarzyszenia to podejmowanie wszelkich działań, mających na celu propagowanie idei Kongresu Kobiet, m.in. aktywizację zawodową, polityczną i samorządową kobiet, wspieranie kobiet w podejmowanej przez nie działalności i szukanie środków na te cele.

Stowarzyszenie, jako organizacja powstała na fundamentach Kongresu Kobiet, reprezentuje idee Kongresu, ale jest od niego niezależna, podejmuje niezależne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność.

www.kongreskobiet.pl

 

Klub Kobiet Przedsiębiorczych

Główną ideą działalności Klubu Kobiet Przedsiębiorczych jest stworzenie platformy do wymiany biznesowej i ideowej dla kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz tych piastujących decyzyjne stanowiska w rozmaitych firmach. Działania te służą zarówno wspieraniu postaw przedsiębiorczości wśród kobiet, poprzez poszukiwanie nowych partnerów biznesowych, jak również promocji pozytywnych wzorców na zewnątrz.

Klub Kobiet Przedsiębiorczych powstał w kwietniu 2008 roku, jako nieformalna inicjatywa. Przez ponad trzy lata realizował swoje działania w formie comiesięcznych Spotkań Kobiet Przedsiębiorczych. W 2011 roku założycielki Klubu podjęły decyzje o rozszerzeniu zakresu działalności, tak by kobiety, które zdecydują się na członkostwo w Klubie mogły rozwijać sieć kontaktów biznesowych, zarówno w sferze wirtualnej, jak i podczas wydarzeń organizowanych wyłącznie dla Klubowiczek.

www.klubkp.pl

 

Wielkopolski Związek Pracodawców

Wielkopolski Związek Pracodawców (WZP) jest zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Skupia czołowych przedstawicieli i przedstawicielki pracodawców/-czyń i przedsiębiorców/-czyń z terenu Województwa Wielkopolskiego. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców/-czyń wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego.

Poprzez członkostwo w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Dąży do stworzenia na szczeblu regionalnym, a także ogólnokrajowym, lobbingu, wspierającego dążenia ruchu pracodawców oraz oddziałującego na władzę ustawodawczą i wykonawczą. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad, jakimi kieruje się ruch pracodawców, WZP dąży do zapewnienia stabilizacji społecznej w Polsce, poprzez budowanie harmonijnych relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

www.wzp.org.pl

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie założone w 1999 roku przez Izabelę Kowalczyk, Martę Maciejewską, Justynę Magdziarz, Klaudię Snochowską-Gonzales i Katarzynę Spychalską, które jako grupa nieformalna działały już od 1997 roku. Konsola działa na rzecz równości kobiet i mężczyzn, zwalcza dyskryminację ze względu na płeć, przeciwdziała przemocy wobec kobiet, upowszechnia wiedzę na temat praw kobiet, propaguje myśl feministyczną i wzmacnia kobiety poprzez działania społeczne. Konsola ma na swoim koncie wiele dokonań, m.in. organizowanie ogólnopolskich konferencji, publikacje książkowe, założenie czytelni Gender Studies, która działa w WSNHiD, organizowanie grup wsparcia dla kobiet o orientacji homo- i biseksualnej oraz dla osób transseksualnych. Ponadto kilka razy z rzędu organizowała w Poznaniu Manify.

www.konsola.org.pl

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR WIELKOPOLSKIEGO KONGRESU KOBIET

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa to miejsce przyjazne nauce, kulturze, inicjatywom społecznym i charytatywnym, jedno z ciekawszych punktów na mapie kulturalnej Poznania. Uczelnia posiada znaczącą kolekcję sztuki współczesnej. Obok własnych zbiorów dzieł sztuki Uczelnia prezentuje prace z kolekcji Fundacji Vox Artis oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W WSNHiD działają także galerie: „2πr galeria”, No Women No Art oraz Silkworms Gallery. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. WSNHiD wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Poznaniu oferuje aż 25 kierunków studiów podyplomowych dostosowanych do zapotrzebowania panującego na rynku pracy na konkretnych specjalistów, oraz wspólnie z ODN Uniterra specjalne studia podyplomowe dla nauczycieli.

www.wsnhid.pl

Więcej informacji:

Agata Bohaczyk

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 508 260 580

Miejsce:
Wyższa Szkoła Nauk Hum. i Dziennkarstwa aula Artis
Ulica:
Kutrzeby 10
Miasto:
Poznań
Kraj:

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar